Petrokimya ve Rafineri Tesisleri

Tehlikeli kimyasalları işleyen petrol rafinerileri, gübre fabrikaları, petrokimya tesisleri vb. gibi kimyasal proses endüstrileri, teröristler, suçlular ve hoşnutsuz çalışanların kasıtlı eylemleri için potansiyel hedeflerdir. 

Tehditlerden kaynaklanan güvenlik riskleri gerçektir ve tesis içinde uygulanan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını veya iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için değerlendirilmelidir. İlgili temel adımlar, tehdit analizi, güvenlik açığı analizi, güvenlik önlemleri ve acil durum müdahalesidir. Tehdit analizi, kaynakların, tehdit türlerinin ve bunların olasılıklarının belirlenmesini içerir. Güvenlik açığı analizi, düşmanların yararlanabileceği bir sistemdeki zayıflıkları tanımlar.

Başarılı bir saldırının sonuçlarını hafifletebilecek uygun acil müdahale önlemleri ve süreç güvenliği ışığında doğası gereği daha güvenli süreç kavramları da çözümlerimiz arasında yer alır. Tehlikeli kimyasalların (karayolu, vagonlar, gemiler, boru hatları, vb.) taşıma sistemine yönelik ciddi terör tehditlerinin var olduğu kabul edilmektedir. 

 

Petrokimya ve Rafineri Güvenliği Önemi

Petrol ve kimyasal işleme tesisleri, basit alet veya ekipman hırsızlığının ötesinde çok sayıda güvenlik riski taşır. Eksik olan ve hesaba katılamayan tehlikeli kimyasallarla ilgili önemli sorumluluk sorunları ortaya çıkabilir. İyi bir güvenlik hizmeti, hem çalışanların hem de yabancıların hassas malzemeleri tesisinizden çalmasını önlemede uzun bir yol kat edebilir.

Bir güvenlik sistemi ayrıca güvenlik protokollerini uygulamak için mükemmel bir araçtır. Kameralar ve diğer teknolojileri kullanarak, güvenlik ihlalleri felaketle sonuçlanmadan önce tespit edilebilir ve düzeltilebilir. Çalışanlar ayrıca, eylemlerinin kolayca gözlemlenebildiğini veya kaydedildiğini bildiklerinde uygun protokollere daha sıkı bir şekilde uyma eğilimindedir.

Petrol ve kimya fabrikalarında kullanılan ve üretilen malzemelerin uçucu yapısı nedeniyle teröristler ve diğerleri tarafından sabotaj riski önemli olabilir. Sahada endüstriyle ilgili özel eğitim almış güvenlik görevlilerine sahip olmak, tesisinize yönelik kasıtlı bir saldırıyı önlemede veya hafifletmede çok büyük bir fark yaratabilir.

 

Petrokimya ve Rafineri Sektörü Hizmetler Kapsamı:

 • Güvenlik Açığı Değerlendirmesi
 • Suç Analizi
 • Kritik Altyapı Koruma Hizmetleri
 • Erişim Kontrol
 • Tesisleri Koruma
 • Saha, Malzeme ve Ekipmanları Koruma
 • Envanter Kontrol
 • Karakol Hizmetleri
 • Güvenlik Görevlileri, Silahlı ve Silahsız
 • Güvenlik Devriye Hizmetleri
 • Çalışan & Müteahhit Eleme
 • Alarm Takip ve Müdehale
 • Komuta Merkezi Kontrol ve İzleme
 • Acil Müdahale ve Planlama
 • Elektronik Güvenlik Entegrasyon
 • Park Güvenlik, İzleme ve Uygulama
 • Tıbbi Acil Müdahale
 • Güvenlik Eğitimi ve Uyum Hizmetleri